HERBALIFE-OV SAVETODAVNI ODBOR ZA ISHRANU (NAB)

Herbalife ima svoj Savetodavni odbor za ishranu (NAB) koji je posvećen unapređivanju nauke o ishrani. Članovi NAB-a vode važna istraživanja o upotrebi proizvoda za zdravu ishranu u cilju poboljšanja zdravlja i regulisanja telesne težine. Njihova stručnost podržava inovaciju proizvoda i postavlja Herbalife na prvo mesto u wellness industriji. Članovi Odbora su predsednik, profesor David Heber PhD, načelnik Centra za ljudski ishranu na Kalifornijskom univerzitetu, u Los anđelesu*; i profesor Louis Ignarro PhD, 1998. dobitnik Nobelove nagrade za psihologiju i medicinu†.

*PhD titula profesora Hebera je isključivo za identifikaciju. Kalifornijski univerzitet ne podržava posebne proizvode ili usluge u sklopu svoje politike rada.
† Nobelova nagrada je zaštitni znak Nobelove fondacije.

Herbalife je član SELDIA (Evropske organizacije direktne prodaje) i potpisnik Etičkog kodeksa.
sr-RS | 12.5.2021. 05.00.26 | Zus2phlsb000001