HERBALIFE NAUKA
uk_company_heber_lg
DAVID HEBER, PH.D., F.A.C.P., F.A.C.N.

Profesor Heber je uključen u The Best Doctors in America i Who's Who in America..

Stručno mišljenje profesora Hebera puno je puta objavljivano u medijima, uključujući BBC, CNN i Discovery Channel.

Pored toga što je napisao preko 70 naučnih artikala i dva stručna teksta, takođe je napisao knjige za javnost: "Prirodni lekovi za zdravo srce," "Odlučna dijeta," "Koje je boje vaša dijeta?" i njegova poslednja knjiga - "Dijeta LA oblika."

Rukovodi Nacionalnim zdravstvenim centrom (NIH) Centrom za istraživanja biljnih dodataka ishrani, Nacionalnim centrom za karcinom(NCI) - Odeljenjem za kliničko-prehrambena istraživanja i subvencioniranim NIH obukama za ishranu i gojaznost na UCLA, za koja su dodeljena sredstva.

Glavni predmet istraživanja profesora Hebera su lečenje gojaznosti i ishrana za prevenciju od karcinoma i lečenje. On je direktor UCLA Centra za ljudsku ishranu na Kalifornijskom univerzitetu, u Los Anđelesu*.

Profesor Heber je diplomirao hemiju, Magna Cum Laude, na UCLA, 1969. godine; Medicinski fakultet na Harvardu, 1973; i doktorirao psihologiju na Kalifornijskom univerzitetu, 1978. Poseduje dozvolu za rad za internu medicinu i endokrinologiju i metabolizam koju je odobrio Američki odbor za internu medicinu, a za kliničku ishranu Američki odbor za ishranu.

*Titula profesora Hebera je isključivo za identifikaciju. Kalifornijski univerzitet ne podržava posebne proizvode ili usluge u sklopu svoje politike rada.

Herbalife je član SELDIA (Evropske organizacije direktne prodaje) i potpisnik Etičkog kodeksa.
sr-RS | 12.5.2021. 05.50.43 | Zus2phlsb000000