Naručite od distributera
Upoznajte svog distributera! Povežite se sa svojim osobnim savjetnikom za wellness.
Naručite od distributera Arrow


Društvena odgovornost

Herbalife Family Foundation: Davanje doprinosa društvu

Osnovana 1994. Herbalife Family Foundation (HFF) je posvećena unapređivanju života dece tako što pomaže organizacijama da obezbede zdravu ishranu za ugroženu decu. HFF takođe često pomaže prilikom prirodnih katastrofa, kao što je bio nedavni zemljotres na Haitiju.

2005. HFF je s ponosom predstavio svoje Casa Herbalife programe kako bi obezbedili zdrave i hrtanljive obroke udruživanjem sa postojećim humanitarnim organizacijama koje pomažu deci. Iste godine, prvi evropski Casa Herbalife program se otvorio u Mađarskoj, i Casa program u Južnoj Africi 2006. i Zambiji 2007.

Danas je osnovano preko 80 programa na šest kontinenata. Sa preko 25 programa u EMEA i Rusiji/CIS – više nego u bilo kom drugom Herbalife regionu na svetu!


Na koji način se HFF razlikuje od ostalih humanitarnih fondacija?


Kada pozovemo neku organizaciju da se pridruži Herbalife porodici, obavežemo se da ćemo obezbeđivati podršku dok je potrebno. Mi pomažemo više od finansiranja, podsticanjem cele naše Herbalife porodice da pomogne deci u Casa Herbalife programima.

2009. skoro odobrenih £200,000 je bilo raspoređeno za ove programe. Zajedno menjamo živote dece kojima je potrebna pomoć.

Herbalife nezavisni Distributeri, zaposleni i prijatelji pomažu HFF i da bi nastavili sa ovim odličnim poslom sakupljamo više sredstava na lokalnom i regionalnom nivou.

Saznajte više o HFF i Casa Herbalife programima u vašoj blizini i molimo razmislite o doniranju.


HFF u akciji


UK studija slučaja

Casa Herbalife UK podržava Action for Children, Hackney Young Carers program od 2006. Cilj je edukacija dece i mladih ljudi o važnosti dobre ishrane.


Postoji oko 175,000 mladih negovatelja, od 4-18 godina u UK, koji su glavni negovatelji jednoj ili više odraslih osoba u porodici. Ovi mladi negovatelji vode računa o odraslim ljudima sa invaliditetima, bolestima ili zavisnostima, i mnoge od ovih porodica su ispod linije siromašnog.

Za Herbalife je bitno da osnuje program zdrave ishrane, tako da ovi mladi ljudi mogu da nauče veštine koje mogu da koriste kod kuće – koje koriste i njima i njihovim porodicama. Veštine podrazumevaju, kuvanje i pripremanje hrane, i edukaciju o opcijama zdrave ishrane. Casa Herbalife program je toliko pozitivan da su Hackney mladim negovateljima dodeljena sredstva za radionice, garantujući im budućnost.

Mark Hughes, Herbalife osnivač, 1994.
"Zamislite kada bi svako imao pristup
zdravoj, izbalansiranoj ishrani"
Mark Hughes, Herbalife osnivač, 1994.


Otvorena 2006. Casa Herbalife Južna Afrika: ‘Acres of Love’ se nalazi u Johannesburgu.
Otvorena 2006. Casa Herbalife Južna
Afrika: ‘Acres of Love’ se nalazi u
Johannesburgu.


Casa Herbalife UK podržava Action for Children, Hackney Young Carers program od 2006.
Casa Herbalife UK podržava Action
for Children, Hackney Young Carers
program od 2006.

Herbalife je član SELDIA (Evropske organizacije direktne prodaje) i potpisnik Etičkog kodeksa.
sr-RS | 18.7.2018 4:59:09 | NAMP2HLASPX01